Latvijas Banka

EN

Latvijas Bankas tautsaimniecības konference 2023

Recepte
ekonomikas
izaugsmei

8.

NOVEMBRĪ

Ieraksts bez sinhronā tulkojuma pieejams šeit

Klausies raidierakstu

Vienotas izpratnes par pareizo ekonomikas izaugsmes recepti nav. Dažādi eksperti uzsver dažādus faktorus. Kāpēc dažām valstīm izdodas, bet dažām nē? Ko var darīt Latvija un arī Eiropa? Un kāpēc šie jautājumi nodarbina centrālās bankas ekspertu prātus?

Par to šajā raidieraksta “Skanošais” epizodē Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilerts sarunājas ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, apkopojot Latvijas Bankas tautsaimniecības konferencē gūtās atziņas.

Par konferenci

Latvijas Bankas tautsaimniecības konferencē pulcējās starptautiski atzīti eksperti, lai apspriestu iemeslus, kāpēc pēdējo desmitgažu laikā pasaules ekonomiskā izaugsme ir bremzējusies.

Pirmajā paneļdiskusijā eksperti aplūkoja faktorus, kas negatīvi ietekmē pasaules tautsaimniecības izaugsmi, un meklēja risinājumus, kā tos novērst.

Otrā paneļdiskusijā eksperti sprieda par ekonomiskās politikas nozīmi, veicinot tautsaimniecības izaugsmi un konkurētspēju.

Dalībnieki

Mārtiņš Kazāks

Mārtiņš Kazāks

Latvijas Bankas prezidents

Philip Lane

Philip R. Lane

Eiropas Centrālās bankas Valdes loceklis

Elina Ribakova

Elina Ribakova

Ekonomiste | Pītersona Starptautiskās ekonomikas institūts un Brēgela domnīca

Anders Borg

Anders Borg

Bijušais Zviedrijas finanšu ministrs

Ilze Nagla

Ilze Nagla

Latvijas Televīzijas žurnāliste un korespondente Briselē

Philippe Aghion

Philippe Aghion

Ekonomists un profesors | Collège de France

Niamh Moloney

Niamh Moloney

Tiesībzinātņu profesore, Londonas Ekonomikas skolas Juridiskā skola​

Klaus Masuch

Klaus Masuch

Galvenais padomnieks, ECB Ekonomikas ģenerāldirektorāts

Morten Hansen

Mortens Hansens

Rīgas Ekonomikas augstskolas ekonomikas nodaļas vadītājs

Andris Strazds

Andris Strazds

Latvijas Bankas Ģenerālsekretaritāta vadītājs

Programma

REĢISTRĀCIJA

9.30

Rīta kafija

ATKLĀŠANAS RUNA

10.30

Andris Strazds, Latvijas Bankas Ģenerālsekretariāta vadītājs

ATKLĀŠANAS UZRUNA

10.35

Evika Siliņa, Ministru prezidente

IEVADVĀRDI

10.40

Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents

IEVADREFERĀTS

10.45

Filips Leins (Philip R. Lane), Eiropas Centrālās bankas (ECB) Valdes loceklis

I PANEĻDISKUSIJA

11.15

Atšķetinot lēnās izaugsmes mīklu:
gūtās mācības un Eiropas nākotnes perspektīvas

Eksperti pievērsās iemesliem, kas skaidro pasaules tautsaimniecības potenciālās izaugsmes pastāvīgo bremzēšanos. Diskusijā sprieda par inovāciju nozīmi, tautsaimniecības noturības un izaugsmes līdzsvarošanu un dažādu politikas pasākumu lietderību potenciālās tautsaimniecības izaugsmes stiprināšanai.

Moderatore: Ilze Nagla, Latvijas Televīzijas žurnāliste un korespondente Briselē

Paneļdiskusijas dalībnieki:
Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents, ECB Padomes loceklis
Filips R. Leins (Philip R. Lane)., ECB Valdes loceklis
Filips Agions (Philippe Aghion), ekonomists un profesors, Collège de France

PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

12.30

II PANEĻDISKUSIJA

13.30

Risinājumi ilgtspējīgai izaugsmei

Eksperti pievērsās ekonomiskās politikas nozīmei tautsaimniecības izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā. Diskusijā apspriesda arī nodokļu un strukturālās politikas lomu ilgtermiņa izaugsmes sekmēšanā.

Moderatore: Elīna Ribakova, ekonomiste, Pītersona Starptautiskās ekonomikas institūts (Peterson Institute for International Economics) un Brēgela domnīca (Bruegel)

Paneļdiskusijas dalībnieki:

Mortens Hansens (Morten Hansen), Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas nodaļas vadītājs
Anderss Borgs (Anders Borg), bijušais Zviedrijas finanšu ministrs
Klauss Mazuhs (Klaus Masuch), galvenais padomnieks, ECB Ekonomikas ģenerāldirektorāts
Nīva Malounija (Niamh Moloney), tiesībzinātņu profesore, Londonas Ekonomikas skolas Juridiskā skola (LSE Law School)

NOSLĒGUMA PIEZĪMES

15.00

Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents

Konference notika

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Mūkusalas ielā 3, Rīgā.

Latvijas Bankas tautsaimniecības konference

Recepte ekonomikas izaugsmei

Latvijas Banka